Privacy Statement

Privacy Statement

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Cre8design GmbH Klantenbestand. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het eenmalig versturen van een klanttevredenheidsonderzoek.

Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Cre8design GmbH verstrekt alleen gegevens aan derden voor de uitvoering van de leveringsovereenkomst. Cre8design GmbH verstrekt geen gegevens aan derden voor andere gevallen dan het uitvoeren van de leveringsovereenkomst.

Indien u bezwaar heeft tegen bovenstaande, dan kunt u dit schriftelijk of per e-mail aan ons kenbaar maken.